Godziny pracy Kancelarii

Poniedziałek-Piątek
9:00-16:00

Spłać wierzytelność
Nr rachunku bankowego:
32 1160 2202 0000 0002 4144 1279
Siedziba Kancelarii

ul. Odrodzenia 33B,
59-300 Lubin

Komornik Polkowice

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Piotr Wodziński

Komornik Piotr Wodziński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską zatytułowaną "Przebieg postępowania zabezpieczającego" obronił w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Warszawie Piotr Wodziński odbywał w latach 2016-2018. Egzamin komorniczy zdał z wynikiem bardzo dobrym, następnie uzyskując wpis na listę asesorów komorniczych. Od 2012 roku podczas współpracy ze stołecznymi kancelariami komorniczymi zdobywał bogate doświadczenie w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.

Zainteresowania zawodowe Komornika Piotra Wodzińskiego skupiają się wokół egzekucji alimentów oraz egzekucji roszczeń z ruchomości i nieruchomości. Warto podkreślić, że Piotr Wodziński od sierpnia 2018 roku do czerwca 2022 współpracował z Komisją Dyscyplinarną działającą przy Krajowej Radzie Komorniczej.

Działalność Kancelarii Komorniczej Piotra Wodzińskiego rozpoczęła się w lipcu 2022 roku w chwili uprawomocnienia decyzji Ministra Sprawiedliwości, na mocy której Piotr Wodziński powołany został na zwolnione stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubinie po Komornik Agnieszce Walaszczyk. Kancelaria Komornicza w Lubinie działa nieprzerwanie od 2013 roku.

Komornik w Polkowicach działa na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Lubinie. Na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego tj. w obszarze działania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Powyższe nie dotyczy spraw:

  • o wydanie nieruchomości
  • o egzekucję z nieruchomości
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W takim przypadku właściwym będzie komornik działający przy Sądzie Rejonowym w Lubinie.

W związku z tym Komornik w Polkowicach Piotr Wodziński ma możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w granicach właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Wierzyciel, podejmując decyzję o wyborze komornika, jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemnego oświadczenia, że korzysta ze wspomnianego wyżej prawa wyboru komornika.

Za nadzór nad pracą Kancelarii komorniczej Piotra Wodzińskiego odpowiada m.in. Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Piotr Wodziński